O Joe

Joe Muczka jr. Narodil se 20. 2. 1971 v Opavě do rodiny s dlouhou uměleckou historií řezbářství, malířství, grafiky atd. Joa, jemuž bylo tehdy sedm let, fascinovala vůně terpentýnu v olejových barvách, kterými jeho dědeček maloval. Děda nevědomky podnítil ve svém vnukovi zájem, čehož si vzápětí všiml a dále ho k umění vedl. Bohužel, když bylo Joeovi deset let, jeho dědeček zemřel a Joa dále vzal pod svá křídla dědův kamarád, Václavek. Joe vypráví, že ho naučil všechno, od rybaření, přes vnímání přírody, skicování, až po to, jak létá kolibřík, a vizualizaci. Při vizualizaci si měl Joe například představit, co vše může být pod hladinou vody, kde mohou být velké kameny a proč právě tam. Václavek také trénoval jeho paměť pomocí tzv. Kimovy hry. Položil na stůl předměty a Joe se je snažil po dobu 30 sekund zapamatovat. Poté pan Václavek předměty zakryl a malý Joe je měl vyjmenovat. Od tří předmětů se v dospívání dostali při výcviku až na 250-300 věcí najednou. V té době Joe netušil, k čemu mu to bude dobré. Později si ale uvědomil, že má fotografickou paměť, která se mu díky tomuto procvičování hodila i v pozdějším věku. Dále ho Václavek učil vnímat umění nejen jako dílo, ale také obsah umění, učil ho uvažovat o psychologii, etice, filozofii, jak se má umělec k lidem chovat a jak má získat zpětnou vazbu. Joe mohl vzhledem k německé národnosti v Čechách vystudovat jen obor kuchař/číšník. To vše Joe prožíval do svých sedmnácti let, kdy rodiče dostali povolení k vycestování do Německa. Odstěhovali se půl roku před převratem. V Německu musel Joe absolvovat kurzy němčiny, ale také zkoušku z oboru kuchař/číšník. Na praxi se setkal s člověkem, který ho přivedl do finanční sféry, takže začal pracovat v pojišťovně. Z pojišťovnictví dále putoval do nemovitostí a na burzu, kde o své vydělané peníze v roce 1995 přišel. Tyto okolnosti ho dovedly k tomu, že se rozhodl stát se profesionálním malířem. S posledními 20 markami šel na šipkový turnaj. Startovné stálo 10 marek a turnaje se zúčastnilo 300 soutěžících. Joe si řekl, že turnaj vyhraje, a tak se i stalo. Za výhru nakoupil potřebné malířské potřeby, a tím začala jeho cesta za životním snem…

Ze začátku nevěděl, jak na to, jak vlastně začít. Namaloval tedy pár skic a snažil se je prodávat u cesty stejně jako stánkaři s jahodami. Tam dostal doporučení přemístit se na pěší zónu. Po legalizaci místa na pěší zóně Joe pravidelně každý den ráno přicházel na stejné místo, kde si začal připravoval rámy a plátna. Lidé byli zvědaví, co ten člověk vlastně vytváří, a při návratu z práce pochopili – Joe již vystavoval své namalované obrazy. Lidé to obdivovali, tu práci i výsledek. Joe si tak dal za cíl vždy namalované obrazy v ten samý den prodat, protože by neměl, jak je balit a přepravovat. Byla to výzva a osvědčila se. Kromě prodejů vystavených obrazů začaly přibývat objednávky od lidí. Joe pochopil, že sám tohle již nemůže zvládat, a oslovil svého bratra. Společně byli schopni lépe uspokojovat poptávku zákazníků, a pomalu se tak rozvíjela zakázková práce. Joe přibíral objednávky a Mark komunikoval s klienty. Postupně se jim dařilo a začali dělat eventy a vernisáže. První zorganizovali v roce 1998 v Degerloch Turn ve Stuttgartu a byl to velký úspěch. Od té doby Joe s Markem absolvovali nespočet vernisáží v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Holandsku – zhruba 250 vernisáží až do roku 2008. Od roku 2011 pokračovali oba bratři ve spolupráci při pořádání vernisáží v České republice, na Slovensku a v Rusku. V současné době se Joe věnuje originální tvorbě a pokračuje dále ve své umělecké cestě.

Joe Muczka jr. je dnes vyhledávaným a uznávaným evropským umělcem, patří mezi deset top umělců v Evropě. Jeho obrazy však vlastní lidé po celém světě.

Joe Muzcka jr. se věnuje nejen malbě, ale tvoří také sochy, originální módní kolekce, interiérové malby, v neposlední řadě vyučuje malbě, na akcích se věnuje bodypaintingu. Tvoří mimo jiné pop-artová, impresionistická, expresionistická, kubistická a klasicistní díla.

Joe Muczka jr. získal ocenění Zlatá Europea za celoživotní oddanost umění a stal se členem klubu laureátů Evropské unie umění (EUU), viz http://www.euu-cz.org/cs/clanek-2013-06-20-cesko-nemecky-malir.htm.