Jmjart
Načítání

Joe Muczka jr.

Joe Muczka jr. se narodil 20. 2. 1971 v Opavě do rodiny s dlouhou uměleckou historií. K umění ho přivedl děda, po kterém převzal jeho učení dědův kamarád Václavek. Učení bylo nejen o samotné tvorbě, ale pochopení umění jako pojítka mezi psychologií, etikou, filozofií.

AboutJeho profesionální umělecká kariéra začala v roce 1996 tvorbou na pěší zóně v Heilbronnu v Německu, dále pak ve Stuttgartu. Nebylo lepší školy života než tvořit před lidmi, umět přijmout kritiku, učit se, tvořit a dokázat své umění i prodat. Poptávka po jeho umění se zvyšovala, a proto se prezentace tvorby přesunula do pořádání vernisáží a výstav. První vernisáž byla zorganizována v roce 1998 v Degerloch Turn ve Stuttgartu a byl to velký úspěch. Doposud umělec absolvoval mnoho vernisáží a výstav v německy mluvících zemích, tedy v Německu, Rakousku či Švýcarsku, dále pak také v Holandsku. Jeho dílo bylo následně prezentováno také v Čechách, na Slovensku i například v Rusku.

Joe Muczka jr. se stal vyhledávaným a uznávaným evropským umělcem, jehož obrazy vlastní lidé po celém světě. Umělec se věnuje především malbě, ale tvoří také sochy, originální módní kolekce, interiérové malby, spolupracuje na firemních projektech, a na společenských akcích se věnuje bodypaintingu. Jeho díla se řadí do stylů pop-artu, impresionismu, expresionismu, kubismu a klasicismu.

Joe Muczka jr. získal ocenění Zlatá Europea za celoživotní oddanost umění a stal se členem klubu laureátů Evropské unie umění (EUU), viz euu-cz.org/cs/clanek-2013-06-20-cesko-nemecky-malir

VIEW
CLOSE